Khasiat Dan Arti Dzikir Ya Malik Yang Akan Mendatangkan Berkah Bagi Pengamalnya

Ya malik - Dzikir yaa malik adalah dzikir yang apabila kita kerjakan dari segala sesuatu yang kita usahakan akan mendatangkan berkah dan kekayaan yang diridhoi oleh Allah. Ya malik adalah bagian daripada asma-asma Allah (Asmaul Husna) yang berada di urutan ke 3, setelah ya Allah, ya Rohman dan ya Rohim.

Ya Malik artinya Yang Merajai


Khasiat Dan Arti Dzikir Ya Malik Yang Akan Mendatangkan Berkah Bagi Pengamalnya

ya allah ya rohman ya rohim ya malik mp3

Untuk lagu ya allah ya rahman ya rahim ya malik bisa anda download disini

المٓلِكُ. Al Malik = Yang Merajai

Artinya :
Yang menguasai dan merajai segala-galanya.

Khasiatnya :
Apabila kita membaca "Yaa Malik " sebanyak 121x di setiap pagi atau setelah tergelincirnya matahari maka insya Allah segala sesuatu yang kita kerjakan atau yang kita usahakan akan mendatangkan berkah dan kekayaan yang diridhoi Allah.

Baca juga : Keutamaan Khasiat Dzikir Yaa Rahman Yaa Rahim Untuk Jodoh

Dengan demikian kita telah menyerahkan segala daya dan upaya kepada Allah yang Maha Merajai segalanya.

Lalu, ada yang bertanya apa keutamaan berdzikir dengan membaca ya malik? Keutamaan berdzikir ya Malik setiap hari pada pagi harinya adalah setiap usaha yang kita lakukan akan mendatangkan keberkahan.

Penjelasan Mengamalkan Dzikir Al Malik


Apabila hendak mengamalkan amalan ini, hendaklah disertai dengan keyakinan, kesabaran, dan tawakkal kepada Allah. tanpa ketiga syarat tersebut sia-sialah amalan kita, atau amalan amalan yang lainnya.

Juga jangan sekali-sekali menggunakan amalan amalan ini untuk kemaksiatan atau yang merugikan orang lain, hendaklah semata mata demi kebaikan.

Dan penting sekali, sebelum mengamalkannya, hendaklah membaca Surat Al Fatihah" dihadiahkan kepada Nabi Muhammad saw., para sahabat beliau, waliyullah Syeh Abdul Qadir Al Jailani dan dikhususkan kepada As Syeh Ahmad Ad Dairabiy.

Baca juga : Ya Rahman Ya Rahim Ya Malik Ya Quddus Artinya

Juga untuk mengamalkan "Asmaaul Husna", maka sebelum membaca asmaa yang dipilih yang sesuai dehgan ke perlukan, hendaklah terlebih dahulu membaca kalimat ini

لآ اِلٰهٓ اِلّٓا اللّٰهُ وٓحْدٓهُا لٓا شٓرِيْكٓ لٓهُا لٓهُ المُلْكُ وٓ ادلٓهُ الحٓمْدُ بِيٓدِهِالخٓيْرُ وٓهُوٓعٓلٰى كُلٌِشٓيْىٍٔ قٓدِيْرٌ. لٓا اِلٰهٓ اِلّٓا هُوٓ لٓهُ الأٓ سْمٓآ ُٔ الحُسْنٰى.

"LAA ILAAHA ILLALAAHU WAHDAHUU LAA SYA RIIKA LAHU MULKU WA LAHUL HAMDU BI YADIHIL KHAIR, WA HUWA 'ALA KULLI SY A 'IN QADIIR. LAA ILAAHA ILLAA HUWA LAHUL ASMAAUL HUSNAA".

Artinya :
"Tidak ada Tuhan melainkan Allah, Maha Esa Dia, tidak ada sama sekali sekutu bagi-Nya, bagi-Nya seluruh kerajaan dan bagi-Nya segala puji, di tangan-Nya segala kebaikan dan Dia terhadap sesuatu sangat berkuasa. Tidak ada Tuhan melainkan Dia, bagi-Nya pula nama-nama yang baik"

Sesudah membaca kalimat tersebut diatas, lalu barulah menyebut Asmaaul husnaa sesuai yang dihajatkan dengan aturan yang sudah ada. Kemudian sesudah selesai membaca asmaul Husnaa diteruskan dengan membaca kalimat seper ti di bawah ini:

سُبْحٓانٓ مٓنْ لٓهُ الٓا سْمٓآُٔ الحُسْنٰى وٓالصٌِفٰ تُ العُلْيٓا سُبْحٓا نٓهُ وٓتٓعٓا لٰى عٓمّٓا يٓقُوْلُ الظّٓا لِمُوْنٓ عُلُوًّا كٓبِيْرًا

"SUBHAANA MAN LAHUL ASMAAUL HUSNAA WAS SHIFAATUL 'ULYAA SUBHAAANAHU WA TA' ALA' AMMAA YAQUULUDLDLAALIMUUNA 'ULUWWAN KABIIRAA"

Artinya :
Maha suci Tuhan yang bagi-Nya mempunyai nama-nama yang bagus, dan sifat-sifat yang luhur, Maha suci Dia dan maha tinggi Dia dari apa yang orang-orang dlalim mengatakan dengan ketinggian yang setinggi-tingginya"

Sesudah membaca kalimat seperti di atas, lalu kita berdo'a kepada Allah akan segala yang kita hajatkan dengan penuh pengharapan, tawakkal dan tawadlu'. Insya Allah Tuhan akan mengabulkan permintaan kita. amiiin.

Demikianlah artikel mengenai khasiat dan arti dzikir Al Malik. Semoga dapat bermanfaat.

0 Response to "Khasiat Dan Arti Dzikir Ya Malik Yang Akan Mendatangkan Berkah Bagi Pengamalnya "

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel