Khasiat Zikir Ya Salam Asmaul Husna Beserta Dalil Dan Contoh As Salam

Ya salam Asmaul Husna - ya salam dalam Asmaul Husna menempati pada urutan kelima. Yang keempat sebelumnya adalah ya Rahman, ya rahim, ya Malik, dan ya quddus. Ya salam artinya adalah yang memberi keselamatan.

Apabila kita membaca ya salam setiap harinya, inshaa Allah jasmani dan rohani kita akan selalu dijaga dari segala penyakit. Ya salam atau sering juga disebut as salam dapat anda amalkan setiap harinya sehingga akan menyebabkan badan kita menjadi segar bugar dan sejahtera.

Contoh As Salam


Contoh perilaku yang menunjukkan kita beriman pada as salam adalah dengan memberikan suatu kenyamanan dan keselamatan kepada semua orang, entah itu teman, saudara ataupun sanak famili kita yang kita lihat pada saat itu dengan cara mengajari atau menuntun tindakan yang salah sehingga akan menjerumus kedalam hal kebaikan. Seperti contoh mengajarinya agar dapat beribadah dengan benar dan khusu'. Walaupun diri kita sendiri ibadahnya belum khusu' dan benar. Alangkah baiknya memberi sedikit bimbingan ilmunya.

Khasiat Zikir Ya Salam Asmaul Husna Beserta Dalil Dan Contoh As Salam

Seperti halnya hadist riwayat Bukhari yaitu "sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat".

Baca juga : Keajaiban Bacaan Wirid Dzikir Ya Quddus Dan Contoh Perilaku Al Quddus

Contoh as salam lainnya yaitu hanya Allah-lah yang memiliki sifat as salam (yaitu yang memberi keselamatan) pasti Allah akan menyelamatkan orang-orang mukmin dan utusan-utusannya seperti yang diceritakan dalam Al-Qur'an. Nabi Nuh A.s yang diselamatkan oleh Allah Swt Dari banjir,dan orang kafir.Nabi Ibrahim A.s Yang diselamatkan oleh Allah Swt Dari kekejaman raja namrud.dan Nabi Muhammad Saw Yang diselamatkan oleh Allah Swr Dalam Perang Badar

Dalil As Salam


Dilansir dari situs brainly.co.id bahwa dalil naqli yg menunjukkan allah memiliki asma as-salam adalah :

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلامُ

“Dia-lah Allah Yang tiada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia, Raja, Yang Maha Suci, Yang Maha Sejahtera” [QS. Al-Hasyr : 23].

السّٓلآمُ. As-Salaam = Yang Memberi Keselamatan

Artinya :
Dia-lah yang memegang keselamatan seluruh alam, dan hanya Dia-lah yang Maha Selamat dari segala cacat dan kekurangan.

Khasiatnya :
Apabila kita terbiasa membaca "Yaa Salaam "sebanyak 136x setiap hari, maka insya Allah jasmani dan rokhani kita akan terjaga dari segala penyakit sehingga badan kita akan menjadi segar bugar dan sejahtera.

Baca juga : 5+ Khasiat Al Fatihah Yang Dapat Menghilangkan Sifat Pelupa

PENJELASAN

Apabila hendak mengamalkan amalan ini, hendaklah disertai dengan keyakinan, kesabaran, dan tawakkal kepada Allah. tanpa ketiga syarat tersebut sia-sialah amalan kita, atau amalan amalan yang lainnya.

Juga jangan sekali-sekali menggunakan amalan amalan ini untuk kemaksiatan atau yang merugikan orang lain, hendaklah semata mata demi kebaikan.

Dan penting sekali, sebelum mengamalkannya, hendaklah membaca Surat Al Fatihah" dihadiahkan kepada Nabi Muhammad saw., para sahabat beliau, waliyullah Syeh Abdul Qadir Al Jailani dan dikhususkan kepada As Syeh Ahmad Ad Dairabiy.

Juga untuk mengamalkan "Asmaaul Husna", maka sebelum membaca asmaa yang dipilih yang sesuai dehgan ke perlukan, hendaklah terlebih dahulu membaca kalimat ini

لآ اِلٰهٓ اِلّٓا اللّٰهُ وٓحْدٓهُا لٓا شٓرِيْكٓ لٓهُا لٓهُ المُلْكُ وٓ ادلٓهُ الحٓمْدُ بِيٓدِهِالخٓيْرُ وٓهُوٓعٓلٰى كُلٌِشٓيْىٍٔ قٓدِيْرٌ. لٓا اِلٰهٓ اِلّٓا هُوٓ لٓهُ الأٓ سْمٓآ ُٔ الحُسْنٰى.

"LAA ILAAHA ILLALAAHU WAHDAHUU LAA SYA RIIKA LAHU MULKU WA LAHUL HAMDU BI YADIHIL KHAIR, WA HUWA 'ALA KULLI SY A 'IN QADIIR. LAA ILAAHA ILLAA HUWA LAHUL ASMAAUL HUSNAA".

Artinya :
"Tidak ada Tuhan melainkan Allah, Maha Esa Dia, tidak ada sama sekali sekutu bagi-Nya, bagi-Nya seluruh kerajaan dan bagi-Nya segala puji, di tangan-Nya segala kebaikan dan Dia terhadap sesuatu sangat berkuasa. Tidak ada Tuhan melainkan Dia, bagi-Nya pula nama-nama yang baik"

Sesudah membaca kalimat tersebut diatas, lalu barulah menyebut Asmaaul husnaa sesuai yang dihajatkan dengan aturan yang sudah ada. Kemudian sesudah selesai membaca asmaul Husnaa diteruskan dengan membaca kalimat seper ti di bawah ini:

سُبْحٓانٓ مٓنْ لٓهُ الٓا سْمٓآُٔ الحُسْنٰى وٓالصٌِفٰ تُ العُلْيٓا سُبْحٓا نٓهُ وٓتٓعٓا لٰى عٓمّٓا يٓقُوْلُ الظّٓا لِمُوْنٓ عُلُوًّا كٓبِيْرًا

"SUBHAANA MAN LAHUL ASMAAUL HUSNAA WAS SHIFAATUL 'ULYAA SUBHAAANAHU WA TA' ALA' AMMAA YAQUULUDLDLAALIMUUNA 'ULUWWAN KABIIRAA"

Artinya :
Maha suci Tuhan yang bagi-Nya mempunyai nama-nama yang bagus, dan sifat-sifat yang luhur, Maha suci Dia dan maha tinggi Dia dari apa yang orang-orang dlalim mengatakan dengan ketinggian yang setinggi-tingginya"

Sesudah membaca kalimat seperti di atas, lalu kita berdo'a kepada Allah akan segala yang kita hajatkan dengan penuh pengharapan, tawakkal dan tawadlu'. Insya Allah Tuhan akan mengabulkan permintaan kita. amiiin.

Demikianlah artikel mengenai khasiat zikir ya salam Asmaul husna. Semoga dapat memberi banyak manfaat.

0 Response to "Khasiat Zikir Ya Salam Asmaul Husna Beserta Dalil Dan Contoh As Salam"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel