Khasiat Asmaul Husna Ya Rahman Ya Rahim Untuk Jodoh

Yaa Rahman yaa rahim - Dzikir yaa Rahman yaa rahim adalah dzikir untuk mendapatkan kasih sayang dari Allah yang maha penyayang dan mendapatkan Rahmat dari Allah yang maha pengasih. Yaa Rahman yaa rahim secara berurutan berada di urutan pertama dan kedua di dalam Asmaul Husna.

Dzikir ya Rahman ya rahim untuk jodoh juga bisa dilakukan, dengan cara anda harus niat memang untuk mendapatkan jodoh dan harus dibarengi dengan ikhtiar. Allah yang maha penyayang akan senantiasa memberi kita daya tarik  yang luar biasa, yang akan mengakibatkan orang yang melihat diri kita akan menjadi sayang.

Untuk rohman ya rohman wafiq azizah mp3 downliad dimari

download rahman ya rahman wafiq azizah mp3 

Untuk rahman ya rahman mp3 bisa anda download di sini

Yaa Rahman Yaa Rahim

Keutamaan Khasiat Dzikir Yaa Rahman Yaa Rahim Untuk Jodoh

Bagaimana caranya ?
Hanya dengan mengamalkan bacaan yaa Rahman yaa rahim sebagai dzikir ya setiap hari..

 آلرّٓحْمٰنِ.  Ar-Rahman = Yang Maha Pengasih

Artinya :
Dialah yang Maha Pengasih kepada seluruh makhluk dengan memberi Rahmat kepada seluruh umat, baik yang beriman maupun yang tidak beriman, semua dikasihi dengan tak terkecuali, semua diberi Rizqi, kesehatan, kenikmatan, kemulyaan, yang kesemuanya bersifat sementara demi kelangsungan hidup di dunia.

Khasiatnya :

Jika mau berdzikir membaca "Yaa Rahman" sebanyak 500x setiap selesai shalat wajib lima waktu, maka insya allah hati kita akan menjadi terang, dan hilanglah sifat pelupa kita serta sifat gugup dan sebagainya dengan ijin Allah.

 آلرّٓ حِيْمُ.  Ar Rahiim = Yang Maha Penyayang

Artinva :
Dialah yang Maha Penyayang kepada hambanya yang beriman. Dialah vang memberi rahmat yang tak ternilai dengan harta benda dan kesenangan di dunia, rahmat inilah yang khusus diberikan kepada umatnya yang beriman kelak di akhirat.

Khasiatnya:

Jika kita membaca lafal "Yaa Rahiim" sebanyak 100x setiap hari, maka insya Allah kita akan mempunyai daya tarik yang luar biasa, sehingga orang yang melihat kita akan timbul rasa kasih sayang.

Cara Mengamalkan Ya Rahman Ya Rahim


PENJELASAN

Apabila hendak mengamalkan amalan ini, hendaklah disertai dengan keyakinan, kesa baran, dan tawakkal kepada Allah. tanpa ketiga syarat tersebut sia-sialah amalan kita, atau amalan amalan yang lainnya.

Juga jangan sekali-sekali menggunakan amalan amalan ini untuk kemaksiatan atau yang merugikan orang lain, hendaklah semata mata demi kebaikan.

Dan penting sekali, sebelum mengamalkannya, hendaklah membaca Surat Al Fatihah" dihadiahkan kepada Nabi Muhammad saw., para sahabat beliau, waliyullah Syeh Abdul Qadir Al Jailani dan dikhususkan kepada As Syeh Ahmad Ad Dairabiy.

Juga untuk mengamalkan "Asmaaul Husna", maka sebelum membaca asmaa yang dipilih yang sesuai dehgan ke perlukan, hendaklah terlebih dahulu membaca kalimat ini

لآ اِلٰهٓ اِلّٓا اللّٰهُ وٓحْدٓهُا لٓا شٓرِيْكٓ لٓهُا لٓهُ المُلْكُ وٓ ادلٓهُ الحٓمْدُ بِيٓدِهِالخٓيْرُ وٓهُوٓعٓلٰى كُلٌِشٓيْىٍٔ قٓدِيْرٌ. لٓا اِلٰهٓ اِلّٓا هُوٓ لٓهُ الأٓ سْمٓآ ُٔ الحُسْنٰى.

"LAA ILAAHA ILLALAAHU WAHDAHUU LAA SYA RIIKA LAHU MULKU WA LAHUL HAMDU BI YADIHIL KHAIR, WA HUWA 'ALA KULLI SY A 'IN QADIIR. LAA ILAAHA ILLAA HUWA LAHUL ASMAAUL HUSNAA".

Artinya :
"Tidak ada Tuhan melainkan Allah, Maha Esa Dia, tidak ada sama sekali sekutu bagi-Nya, bagi-Nya seluruh kerajaan dan bagi-Nya segala puji, di tangan-Nya segala kebaikan dan Dia terhadap sesuatu sangat berkuasa. Tidak ada Tuhan melainkan Dia, bagi-Nya pula nama-nama yang baik"

Sesudah membaca kalimat tersebut diatas, lalu barulah menyebut Asmaaul husnaa sesuai yang dihajatkan dengan aturan yang sudah ada. Kemudian sesudah selesai membaca asmaul Husnaa diteruskan dengan membaca kalimat seper ti di bawah ini:

سُبْحٓانٓ مٓنْ لٓهُ الٓا سْمٓآُٔ الحُسْنٰى وٓالصٌِفٰ تُ العُلْيٓا سُبْحٓا نٓهُ وٓتٓعٓا لٰى عٓمّٓا يٓقُوْلُ الظّٓا لِمُوْنٓ عُلُوًّا كٓبِيْرًا

"SUBHAANA MAN LAHUL ASMAAUL HUSNAA WAS SHIFAATUL 'ULYAA SUBHAAANAHU WA TA' ALA' AMMAA YAQUULUDLDLAALIMUUNA 'ULUWWAN KABIIRAA"

Artinya :
Maha suci Tuhan yang bagi-Nya mempunyai nama-nama yang bagus, dan sifat-sifat yang luhur, Maha suci Dia dan maha tinggi Dia dari apa yang orang-orang dlalim mengatakan dengan ketinggian yang setinggi-tingginya"

Sesudah membaca kalimat seperti di atas, lalu kita berdo'a kepada Allah akan segala yang kita hajatkan dengan penuh pengharapan, tawakkal dan tawadlu'. Insya Allah Tuhan akan mengabulkan permintaan kita. amiiin.

Demikianlah artikel tentang khasiat yaa Rahman yaa rahim. Semoga bermanfaat.

0 Response to "Khasiat Asmaul Husna Ya Rahman Ya Rahim Untuk Jodoh"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel